nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Op al onze producten/diensten zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

www.jacqlins.nl 
Email: info@jacqlins.nl
Website: www.jacqlins.nl 

KvK: 50952463 
BTW: 89157606B01 

Jacqlins
Stoppelmaad 21
8431ZB Oosterwolde Telefoon: +31 (0) 629733419


1. Algemeen
1.1. Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Jacqlins ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50952463 te Leeuwarden. Op alle producten en diensten van Jacqlins zijn de volgende verkoop-,  leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.  
1.2. Jacqlins heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
1.3. Op overeenkomsten en bestellingen is het Nederlandse recht van toepassing.
1.4. Door plaatsing van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoor- waarden.

2. Levering
2.1. Het betaalde product wordt geleverd zolang de voorraad strekt en de betaling is ontvangen.
2.2. Na bestelling streeft Jacqlins er naar om binnen 1-5 werkdagen het product aan te bieden.
2.3. De bezorging van het product aan het adres van de afnemer wordt uitbesteed aan een Nederlandse vervoerder, in de meeste gevallen PostNL. Producten worden aangetekend verstuurd en zijn traceerbaar. Jacqlins is niet aansprakelijk voor het niet tijdig leveren van het product.
2.4 Bij bezorging aan huis heeft Jacqlins aan haar leveringsplicht voldaan wanneer een product een keer aan de afnemer is aangeboden. Het rapport van de vervoerder verstrekt volledig bewijs van levering.
2.5. Het adres dat de afnemer kenbaar maakt aan Jacqlins tijdens het bestelproces geldt als bezorgadres van levering. Jacqlins is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het foutief opgeven van het bezorgadres.
2.6. Jacqlins is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van verzonden producten.
2.7. Termijnen zoals genoemd op de website zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW. 
3.2. Jacqlins aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de gevolgen van zet- en drukfouten. De prijzen en zijn daarom onder voorbehoud. 
3.4. Verkregen kortingsacties en -codes zijn niet geldig in combinatie met andere kortingsacties of -codes.
3.5. Betaling geschiedt altijd vooraf via Ideal, bankoverschrijving of Paypal. 


4. Herroepingsrecht
4.1. De afnemer heeft het recht om binnen 14 dagen zonder reden het product bij Jacqlins aan te bieden in originele staat (ongedragen met aangelegd prijskaartje, in originele verpakking). Jacqlins verzoekt de afnemer tot een zo snel mogelijke op te hoogte stelling in het gevallen van ruilen of retourneren. In ieder geval binnen 14 dagen na levering, om aanspraak te maken op het herroepingsrecht.
4.2. Het retour zenden van een product komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.3. Retour ontvangen artikelen (in originele staat) worden binnen 14 dagen gerestitueerd naar bank- of girorekening. Dit geldt niet voor de gemaakte verzendkosten.
4.4. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, zoals maatwerk met een duidelijk persoonlijk karakter.
4.5. De afnemer is verplicht het product aangetekend terug te zenden naar:
t.a.v. Jacqlins Retouren, Stoppelmaad 21, 8431ZB Oosterwolde


5. Overeenkomst
5.1. De overeenkomst ontstaat wanneer de bestelling van de afnemer is geplaatst, betaald en door Jacqlins beoordeeld op haalbaarheid. Dit geschiedt in de meeste gevallen per bevestigingsmail.
5.2. Jacqlins is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder reden of meer informatie omtrent de bestelling op te vragen.


6. Aanbiedingen
6.1. Wanneer blijkt dat een aanbieding een vergissing of verschrijving bevat kan Jacqlins niet aan haar aanbieding worden gehouden.
6.2. De mondelinge toezegging van een aanbieding moet eerst schriftelijk bevestigd te worden alvorens geldig te zijn.
6.3. Bij een aanvaarding van een aanbieding door Jacqlins behoudt zij het recht, tot 3 dagen na overeenkomst, de aanbieding te herroepen of hiervan af te wijken.
6.4. Voor nabestellingen van een aanbieding geldt niet automatisch dezelfde prijs.


7. Eigendomsrecht
7.1. Het product is eigendom van Jacqlins, zolang de afnemer nog niet aan de volledige (betaal)plicht, binnen de overeenkomst, heeft voldaan.
7.2 Jacqlins, of een door Jacqlins aan te stellen derde, heeft toestemming van de afnemer om in alle gevallen waarin Jacqlins haar eigendomsrechten wil uitoefenen, de plaatsen te betreden waar haar producten zich bevinden al dan niet mee te nemen.


8. Garantie
8.1. Jacqlins garandeert er alles aan te doen om haar product te voldoen aan redelijke eisen met betrekking tot bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. De afnemer is verplicht om na ontvangst van het bestelde product, eventuele gebreken direct schriftelijk of per email te melden. Dit kan door een mail te sturen naar info@jacqlins.nl. Hierop volgt het aanbieden van een oplossing vanuit Jacqlins.
8.2. Mocht u het niet eens zijn met de geboden oplossing dan kunt u alsnog het product binnen de eerste 14 dagen terugsturen. Zie 4.1.
8.3. Garantie op het product vervalt wanneer er zonder overleg door, door afnemer zelf of derden getracht wordt, het gebrek te herstellen.
8.4. Het in gebruik nemen van het product, na constatering van gebreke doet gehele garantie vervallen te samen het recht op reclamering.


9. Aansprakelijkheid
9.1. Jacqlins is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan voertuigen of andere objecten. Dit is uitgesloten, waaronder mede een aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook. Ook vergoeding van gevolgschades, indirecte schade en/of financiële schade is uitgesloten.


10. Privacy
10.1. Jacqlins respecteert de privacy van gebruikers op de website. Verzamelde klant-gegevens worden niet doorgegeven/-verkocht aan derden, mits noodzakelijk. Zoals bij de bezorging of de afhandeling van betalingen. De gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van een verantwoord klantenbeheer. Jacqlins houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De klant kan per email kenbaar maken wanneer er geen commerciële aanbiedingen gewenste zijn.


11. Overmacht
11.1 Wanneer Jacqlins ten gevolge van overmacht geen product kan leveren is zij niet aansprakelijk.
11.2. Omstandigheden die onder overmacht vallen zijn te herleiden naar een niet alledaagse, ‘vreemde’ oorzaak. Stakingen, overheidsmaatregelen, ziekte, storingen, problemen omtrent (vertraagde)levering, zijn enkele voorbeelden van overmacht.
11.3 Waar mogelijk zullen Jacqlins verplichtingen worden opgeschort, waar nodig gedeeltelijk of volledig ontbonden. In geen geval is Jacqlins verantwoordelijk voor een schadevergoeding of een eventuele boete.


12. Copyright, afbeeldingen en teksten
12.1. Alle afbeeldingen en specificaties gegevens op de website zijn indicatief en gelden als benadering. De ‘echte’ kleur van producten kan bijvoorbeeld afwijken en is geen reden tot het ontbinden van een overeenkomst of een schadevergoeding.
12.2. Het is niet toegestaan om teksten of beelden te kopiëren, op te slaan of te verspreiden. Evenals deze voorwaarden zonder toestemming van Jacqlins.

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.